Biostymulacja – Sposób na ograniczanie ilości stosowania nawozów mineralnych

Biostymulatory nawozowe wytworzone na bazie masy roślinnej i mikroorganizmów to nowa perspektywa ochrony i wzrostu plonowania roślin oraz poprawy bioróżnorodności gleb.

Obecnie wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest wzrost produkcji roślinnej bez jednoczesnego zaburzenia równowagi biologicznej gleby. Jednym ze sposobów ograniczenia ilości stosowanych nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie są efektywne biostymulatory nawozowe, oparte na bazie materii roślinnej i wyselekcjonowanych mikroorganizmów, o potwierdzonych właściwościach, przyczyniających się do promowania wzrostu i rozwoju roślin.

Kategorie: Ciekawostki