Czy wiesz, że 1 cm gleby powstaje przez 1000 lat?

Gleba jest jednym z fundamentów życia organicznego na Ziemi. Umożliwia roślinom, zwierzętom i innym organizmom wzrost i rozwój, dostarcza pożywienia, jest sprzymierzeńcem w walce z takimi żywiołami jak powodzie czy susze.

Bez gleby życie przestałoby istnieć. 

Jakie znaczenie ma gleba dla klimatu?

  •  „Magazyn” dwutlenku węgla.

Gleba jest po oceanach drugim największym „magazynem” dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które wychwytuje z powietrza.

  • Ma kluczowe znaczenie dla życia na lądzie.

Jest filtrem wody, źródłem składników odżywczych i siedliskiem dla miliardów organizmów, które tworzą różnorodne ekosystemy. Organizmy te (m.in  bakterie, promieniowce, grzyby, algi i pierwotniaki) usuwają zanieczyszczenia, zwiększają płodność, zwiększają wchłanianie wody, stabilizują ogólny skład gleby i produkują składniki odżywcze.

Zdrowy, podziemny świat mikroorganizmów sprawia, że rosnące nad nim rośliny są także zdrowe.

Zanieczyszczenia i inne formy degradacji gleby sprawiają, że zostaje ona skutecznie pozbawiona żywego ekosystemu.

  • Przyroda potrzebuje 1000 lat, aby stworzyć 1 cm gleby.

Proces ten trwa tak długo, ponieważ skały, minerały czy szczątki zwierzęce i roślinne muszą ulec erozji i rozpadowi.

Znacznie szybciej postępuje zniszczenie gleby spowodowane działalnością człowieka: gwałtownie rozrastającymi się miastami, wylesianiem, niezrównoważonym użytkowaniem gruntów lub zanieczyszczeniami.

  • Niezdrowa gleba to niezdrowy świat.

Współczesne uprawy są uzależnione od pestycydów i herbicydów. 

Chemikalia degradują glebę i przedostają się do systemów wodnych. Finalnie trafiają do diety zwierząt i nas – ludzi.

Każdy z posiadaczy nawet niewielkiego skrawka ziemi, stosując odpowiednie praktyki, może przyczynić się do naprawy gleby a tym samym włożyć swój mikroskopijny wkład w ratowanie klimatu.

Wystarczy rozpocząć od poznania „superorganizmu” jakim jest gleba. Dzięki tej wiedzy docenimy jej piękno, znaczenie dla naszego życia oraz złożoność. Uprawiajmy ją tak, aby pielęgnować i wzbogacać tę złożoność, chrońmy i ulepszajmy w sposób zgodny z naturą, a nie wbrew naturze.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.