20 maja 2020  r.  Komisja Europejska przyjęła  nową kompleksową strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego oraz strategię na rzecz bioróżnorodności.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf

Strategia ta „od pola do stołu” ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do zdrowego żywienia pozyskiwanego na zdrowej planecie, ale nade wszystko ma przyczynić się do zmniejszenia śladu środowiskowego i klimatycznego wytwarzanego przez system żywnościowy UE oraz wzmocnienia jego odporności, a także do ochrony zdrowia obywateli i zapewnienia źródeł utrzymania podmiotom gospodarczym.

Konkretne cele strategii to miedzy innymi:

  • zmniejszenie stosowania pestycydów i ryzyka z tym związanego o 50%,
  • zmniejszenie stosowania sztucznych nawozów o co najmniej 20%,
  • zmniejszenie o 50 % sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt gospodarskich i w akwakulturze oraz
  • zwiększenie udziału upraw ekologicznych w całkowitej powierzchni użytków rolnych do 25 %.

W strategii zaproponowano również ambitne środki mające zapewnić, aby najprostszymi wyborami dla obywateli były wybory zdrowe – środki te obejmują ulepszone etykietowanie, lepiej zaspokajające potrzeby konsumentów w zakresie informacji na temat zdrowej i zrównoważonej żywności.

Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej przyjęte wczoraj 2 strategie na rzecz bioróżnorodności oraz „od pola do stołu”, łączą się we wspólnym wysiłku na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów w jeden wspólny krąg. Strategie te – zgodnie z Europejskim  Zielonym Ładem – proponują ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby  stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia ludzi i planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim podmiotom w łańcuchu wartości żywności.

Kryzys COVID-19 pokazał jak ważny jest sprawnie działający system żywnościowy i jak stajemy się bezbronni wobec utraty bioróżnorodności.

W obliczu takich sytuacji jakże niezmiernie ważna staje się zatem zmiana w sposobie myślenia podmiotów związanych bezpośrednio z produkcją rolną i spożywczą oraz myślenie w procesach produkcyjnych nie tylko o zysku krótkoterminowym. 

Produkty Planteo wpisują się idealnie w nurt i kierunek europejski na rzecz odbudowy ekosystemu.

Kategorie: Ciekawostki