Mówiąc gleba, zwykle mamy na myśli jej właściwości fizyczne oraz chemiczne. To one najczęściej kojarzą nam się z żyznością i ich wpływem na plony, dlatego staramy się poprawiać strukturę oraz jakość gleby poprzez nawożenie. 

Tymczasem gleba to również siedlisko podziemnej fauny: mikro, większych oraz całkiem okazałych organizmów, dzięki którym mówi się, że “gleba żyje”. Bez nich nie osiągniemy optymalnych efektów naszych zbiorów zarówno przydomowych jak i tych na większą skalę.  

Organizmy żyjące w glebie są w większości niewidoczne gołym okiem i dlatego najczęściej są przez nas pomijane. A szkoda, bo to bogate, różnorodne i świetnie zorganizowane, podziemne królestwo. Tylko w łyżeczce gleby żyją tysiące gatunków i znajdują się setki metrów grzybni!

Zdrowa gleba to fabryka życia. Choć dotychczas zbadano tylko 1% występujących w glebie mikroorganizmów, przyjmuje się, że zamieszkuje ją ponad 1/4 wszystkich żyjących na Ziemi gatunków w postaci bakterii, nicieni, pierwotniaków, grzybni, roztoczy, skorków, świerszczy polnych, wijów, dżdżownic, larw, pajęczaków, mrówek, owadów, kręgowców: kretów, gryzoni i ryjówek, ślimaków nagich i innych. 

Występowanie tych gatunków ma bezpośredni wpływ żyzność gleby. Organizmy te żyją we wzajemnych zależnościach i powiązaniach. Są wśród nich drapieżnicy, istnieje symbioza pomiędzy bakteriami i grzybami czy mikoryza polegająca na współżyciu korzeni roślin naczyniowych z grzybami. Dzięki tej „współpracy” rośliny mają ułatwiony dostęp do wody, substancji pokarmowych oraz substancji regulujących ich wzrost, które produkują grzyby a te z kolei otrzymują od roślin pokarm. Grzyby odgrywają bardzo ważną rolę w rozkładzie materii organicznej, błonnika, pektyn, keratyny i ligniny. Wytwarzają duże ilości antybiotyków, kwasów organicznych, witamin oraz wprowadzają do środowiska związki humusowe. 

Warunki życia bakterii i grzybów w glebie regulują żyjące tam zwierzęta: mechanicznie rozdrabniają cząstki gleby, mieszają je ze śliną, napowietrzają i dzięki temu wpływają na funkcjonowanie podziemnej fauny.

Mali bohaterowie i ich wielkie misje: 

  • budowanie gleby i przyczynianie się do regulowania klimatu 
  • magazynowanie i oczyszczanie wody 
  • oczyszczanie skażonych gruntów 
  • kontrola rozprzestrzeniania się szkodników 
  • dostarczanie lekarstw ratujących życie 

Pamiętajmy, że mieszkańcy gleby żyją dzięki materii organicznej. To z niej produkują próchnicę niezbędną do odżywiania roślin, a resztki przekształcają w składniki pokarmowe, takie jak azot, fosfor czy siarka. 

Produkty Planteo powstają w zgodzie z naturą, zawierają ponad 70% materii organicznej oraz naturalnie występujące fitohormony. Dzięki temu poprawiają jakość i kondycję gleby wspomagając tym wzrost i rozwój roślin. 

Żródło: Fabryka życia. Dlaczego różnorodność biologiczna gleby jest tak istotna, Komisja Europejska 2019. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.