Europejskie rolnictwo ma być bardziej EKO!

20 maja 2020  r.  Komisja Europejska przyjęła  nową kompleksową strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego oraz strategię na rzecz bioróżnorodności. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf Strategia ta „od pola do stołu” ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do Czytaj dalej…

Biostymulacja

Biostymulacja – Sposób na ograniczanie ilości stosowania nawozów mineralnych Biostymulatory nawozowe wytworzone na bazie masy roślinnej i mikroorganizmów to nowa perspektywa ochrony i wzrostu plonowania roślin oraz poprawy bioróżnorodności gleb. Obecnie wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest wzrost produkcji roślinnej bez Czytaj dalej…