Europejskie rolnictwo ma być bardziej EKO!

20 maja 2020  r.  Komisja Europejska przyjęła  nową kompleksową strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego oraz strategię na rzecz bioróżnorodności. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf Strategia ta „od pola do stołu” ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do zdrowego żywienia pozyskiwanego na zdrowej planecie, ale nade wszystko ma Czytaj dalej…

Biostymulacja

Biostymulacja – Sposób na ograniczanie ilości stosowania nawozów mineralnych Biostymulatory nawozowe wytworzone na bazie masy roślinnej i mikroorganizmów to nowa perspektywa ochrony i wzrostu plonowania roślin oraz poprawy bioróżnorodności gleb. Obecnie wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest wzrost produkcji roślinnej bez jednoczesnego zaburzenia równowagi biologicznej gleby. Jednym ze sposobów ograniczenia ilości Czytaj dalej…

Rolnictwo – zmiany klimatu

Rolnictwo odczuwa zmiany klimatu, ale także do nich się przyczynia… Przed rolnictwem i producentami produktów spożywczych stoi aktualnie wiele wyzwań. Z jednej strony coraz większe naciski na produkcje nastawioną na ochronę środowiska i zgodną z ideą zrównoważonej gospodarki, a z drugiej ograniczanie emisji CO2. Sektor rolny ma w tym zakresie Czytaj dalej…